Hotline: 0247.953.333

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản

20/05/2019 1:05:00 CH

Kiểm tra nước sông Tô Lịch.

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 1

Theo ghi nhận của phóng viên, vào 7h sáng 20/5, nhiều cán bộ của Phòng phân tích chất lượng môi trường của Viện Công nghệ môi trường đã có mặt tại số 2 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) để lấy mẫu nước sông Tô Lịch mang về phân tích chất lượng nước sau khi áp dụng thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản.

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 2

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 3

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 4

Theo quan sát, đầu tiên các cán bộ tiến hành lấy mẫu nước sông Tô Lịch ở vị trí phía trên khu vực đặt máy làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản để so sánh với mẫu nước được làm sạch bằng công nghệ này.

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 5

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 6

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 7

Máy móc chuyên dụng để kiểm tra các chỉ số nước của sông Tô Lịch.

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 8

Mẫu nước được cho vào các chai nhựa để mang về phân tích.

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 9

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 10

Tiến hành lấy mẫu nước và đo các chỉ số nước sông Tô Lịch tại vị trí thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor.

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 11

Kiểm tra chất lượng nước sông Tô Lịch sau khi áp dụng công nghệ làm sạch của Nhật Bản - 12

Một cán bộ của Phòng phân tích chất lượng môi trường cho biết, các mẫu nước lấy ngày hôm nay sẽ có kết quả sau 7 ngày làm việc liên tục. Tuy nhiên, một vài chỉ số của nước sông có thể kiểm tra nhanh, cho kết quả luôn là chỉ số nồng độ oxy hòa tan trong nước (DO) và độ PH. Kết quả bước đầu cho thấy các chỉ số này đã được cải thiện tại vị trí làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor và mùi hôi của nước sông cũng giảm rõ rệt.

Nguồn:Dân trí
Home1
Home2